Eğitim Metodu

NASIL BİR EĞİTİM ALACAĞIM?

 • Şimdiye kadar kullanma olasılığınızın düşük olduğu dilbilgisi yapılarına mı boğuldunuz?

  Genel anlamda bir dil öğretiminde iki ana yaklaşımın olduğu söylenebilir. Bunlardan ilki, tamamen dilbilgisi yapılarına bağlı kalarak, kurallı ve hatasız cümleler kurmayı öğretmedir. Klasik eğitim sistemimizde bu yaklaşım uygulanmaktadır. Ama bu yaklaşımda dilbilgisi kurallarının öğretilmesi o kadar ağır basar ki, öğrenilen yapıların ve kuralların pratiğe aktarılmasına yeterli zaman ayrılmaz ve çaba harcanmaz. Bu da öğrencilerin okuduklarını anlayabilme, test çözme, gibi yeteneklerini geliştirirken, konuşmaya ve konuşulanı anlamaya odaklanamaz. Diğer yandan tamamen dilbilgisinden bağımsız bir konuşma tarzı da bizi diğer yaklaşıma götürür. Bu ikinci yaklaşım ise, günümüzde artık kavramsallaşan “tarzanca” konuşmaktır. Bu yaklaşıma göre de öğrenci hiçbir dilbilgisi yapısına bağlı kalmadan aklına geldiği şekliyle alıcıda bir fikir uyandırmaya teşvik edilir. Bu yaklaşımın olumsuz yanı ise, karşıdaki kişinin sizi anlamasında güçlükler yaşaması ve anlam karmaşalarına sebep olmasıdır. Ayrıca bu konuşma yöntemi çoğu zaman öğrencinin mesleğini, sosyal statüsünü, mevkisini ya da eğitim durumunu yansıtmamaktadır. Örneğin; bir genel kurul toplantısında ya da bir konferansta aklımıza geleni söylemek yerine, anlaşılır ve tatmin edici bir konuşmayı tercih ederiz.

  Just for Speaking programında, ne tamamen dilbilimsel yapı ve kurallar içinde boğularak teorik bir eğitim ne de aklınıza her geleni söylemeye teşvik eden ama böylece anlaşılmanızı güçleştiren ve konumunuzu yansıtmayan bir konuşma eğitimi alırsınız. Programımızda bu iki yaklaşımın uzlaştırılmasına dayanan bir yöntem kullanılmaktadır. Bir yandan günlük hayatlarınızda en çok kullanacağınız yapılar öğretilirken, diğer yandan da düşüncelerinizi rahatça ifade edebileceğiniz özgür konuşma alanı oluşturulur.

 • Okuduğunuzu anlayabiliyor ama konuşamıyor musunuz?

  10 yılı bulan klasik eğitim sistemimizde sınıf mevcuduna ve dilbilgisi ağırlıklı bir eğitim metodunun benimsenmesine bağlı olarak okuma, yazma, test çözme, boşluk doldurmaca, eşleştirme gibi yeteneklerimizi geliştirmemize rağmen, dinleme ve konuşma hep geri planda kalmıştır. Herhangi bir yerde gördüğümüzde rahatlıkla kendi dilimize çevirebildiğimiz cümleleri kurmamız istendiğinde genellikle sorun yaşamaktayız. Bu da eğitim sistemimizde pratik bilgiye ayrılan sürenin yetersizliğinin bir sonucudur.

  Just for Speaking’in maksimum 3 kişilik sınıflarında kurumumuza her geldiğiniz gün alacağınız toplam eğitim süresinin (2,5 saat) üçte ikisini (en az 1,5 saat) öğretmenlerimizin size özel seçtiği konular üzerinde konuşarak değerlendirirsiniz. Ayrıca derslerimizde yapılacak dinleme etkinlikleriyle de, İngiliz ve Amerikan aksanı başta olmak üzere, birçok aksanla karşılaşırsınız. Bir yandan kendi aksanınızı geliştirirken, diğer yandan da tüm dünya insanlarının değişik telaffuzlarına alışırsınız.

 • İngilizce’nizi günlük hayatınıza aktaramıyor musunuz?

  İlkokuldan başlayıp üniversiteye ve belki de arkasından dil kurslarına kadar devam eden İngilizce altyapınıza rağmen, hala günlük hayatınızda İngilizce’nizi akitf bir şekilde kullanamıyorsanız, Just for Speaking aradığınız pratik imkanını size sunmaktadır. Programımızın çıkış noktası teorik bilgi değil, pratik bilgidir. Günlük hayatınızda kullanmayacağınız yapıları öğrenmeyeceğiniz gibi, ilgi alanlarınız ve amaçlarınız dahilinde olmayan konular hakkında da konuşmak zorunda kalmayacaksınız. Kurlarımızın hedefleri de bu pratik amaçlara uygun olarak düzenlenmiştir.

  Eğitiminizin sonunda, yurt dışında rahatlıkla yol sorabilecek ve tarif edebilecek; 
  özgeçmişinizi detaylı bir şekilde sunabilecek; kafede ve restoranda kolaylıkla sipariş verebilecek, otel ve uçak rezervasyonu yapabilecek; genel ve hakim olduğunuz alanlar hakkında detaylı diyaloglar kurabilecek; güncel konular hakkındaki tartışmalara katılabilecek; iş maillerinize cevap verebilecek; telefon görüşmelerinizi yapabilecek; şarkı çevirileri yapabilecek; altyazılı reklam, fragman, dizi ve filmleri anlayabilecek; uluslararası gazetelerden güncel olayları takip edebilecek ve işiniz hakkında hazırlıklı sunumlar yapabileceksiniz.

 • Bir türlü kelime öğrenemiyor musunuz?

  Tüm İngilizce eğitimimiz boyunca Oxford ve Cambridge yayınları gibi çok güvenilir kaynakları kullanmamıza rağmen, kelime bilgisi bakımından belirli bir seviyenin ilerisine geçememekteyiz. Bunun sebebi ülkemizdeki eğitim sistemindeki metodolojik sorunların yanı sıra kitaplardaki konuların çok genel konular olmasıdır. Aşağı yukarı tüm kitaplardaki genel konular tanışma, müzik, sinema, spor, sağlık, yol tarifi boş vakit etkinlikleri gibi herkesin fikir üretebileceği konulardır. Ama bu kitaplarda iş mülakatı, özgeçmiş sunma, ürün pazarlama, konferansa katılma, siyaset, global sorunlar, banka işlemleri, gazete haberleri, gibi günlük hayatımızda önemli bir rol oynayan birçok profesyonel ve akademik konu yer almamaktadır. Bu nedenle çok genel konular dışında, profesyonel ve akademik hayatlarımız için gerekli olan kelime bilgisinden yoksun kalmaktayız. Orta ve ileri düzeyde olan bu kelimeleri de ezberlemeye çalışmaktayız.

  Just for Speaking programı, gündelik hayatınızın yanında, profesyonel ve akademik hayatınıza yönelik kelimeleri de pratik bir şekilde öğrenmeniz için en uygun ortamı sunmaktadır. Her dersten önce, öğrencinin profiline göre seçilen 50 kelime öğrenciye gönderilecek ve öğrenci bu kelimelerle bir ön çalışma yapacaktır. Derse hazırlıklı gelen öğrenci, öğrendiği kelimeleri o günkü dilbilgisi yapısıyla birleştirerek ikinci kez tekrar etme fırsatı bulacaktır. Ayrıca o gün öğretmen tarafından seçilen konu üzerine yapılan konuşma sonucunda bilinmeyen kelimeler öğrenciye gönderilecek ve öğrencinin derste konuşulan konu hakkında bir kompozisyon yazması istenecektir. Aynı kelimeler cümle çevirerek, konuşarak, dinlenerek ve yazılarak defalarca tekrar edilecektir. Böylelikle öğrencinin kelimeleri ezberlemesi engellenecek, onları belirli bağlamlarda kullanmaları sağlanacaktır.

 

Ankara İngilizce Kursu


BBC Radio Dinle


Online Destek