- JFS -

Dilbilgisi
0 (533) 631-81-00
info@justforspeaking.com

Just For Speaking

Dilbilgisi

Şimdiye kadar kullanma olasılığınızın düşük olduğu dilbilgisi yapılarına mı boğuldunuz?

Genel anlamda bir dil öğretiminde iki ana yaklaşımın olduğu söylenebilir. Bunlardan ilki, tamamen dilbilgisi yapılarına bağlı kalarak, kurallı ve hatasız cümleler kurmayı öğretmedir. Klasik eğitim sistemimizde bu yaklaşım uygulanmaktadır. Ama bu yaklaşımda dilbilgisi kurallarının öğretilmesi o kadar ağır basar ki, öğrenilen yapıların ve kuralların pratiğe aktarılmasına yeterli zaman ayrılmaz ve çaba harcanmaz. Bu da öğrencilerin okuduklarını anlayabilme, test çözme, gibi yeteneklerini geliştirirken, konuşmaya ve konuşulanı anlamaya odaklanamaz. Öğrenci, ne söyleyeceğinden çok nasıl söyleyeceğini o kadar düşünür ki, cümleler ve bazen kelimeler arasında bekleme süresi artar ve konuşma anlamını yitirir. Diğer yandan, tamamen dilbilgisinden bağımsız bir konuşma tarzı da bizi başka bir yaklaşıma götürür. Bu ikinci yaklaşım ise, günümüzde artık kavramsallaşan “tatil İngilizcesi” ile konuşmaktır. Bu yaklaşıma göre de öğrenci hiçbir dilbilgisi yapısına bağlı kalmadan aklına geldiği şekliyle alıcıda bir fikir uyandırmaya teşvik edilir. Bu yaklaşımın olumsuz yanı ise, karşıdaki kişinin sizi anlamasında güçlükler yaşaması ve anlam karmaşalarına sebep olmasıdır. Ayrıca bu konuşma yöntemi çoğu zaman öğrencinin mesleğini, sosyal statüsünü, mevkisini ya da eğitim durumunu yansıtmamaktadır. Örneğin; bir genel kurul toplantısında ya da bir konferansta aklımıza geleni söylemek yerine, anlaşılır ve tatmin edici bir konuşmayı tercih ederiz. Böyle bir yaklaşım, konuşmanın birçok hedefinden biri olan akıcılığı sağlarken, bir o kadar önemli olan doğruluğu arka plana iter.

 

Just for Speaking programında, ne tamamen dilbilimsel yapı ve kurallar içinde boğularak teorik bir eğitim ne de aklınıza her geleni söylemeye teşvik eden ama böylece anlaşılmanızı güçleştiren ve konumunuzu yansıtmayan bir konuşma eğitimi alırsınız. Programımızda hem akıcılığın hem de doğruluğun uzlaştırılmasına dayanan bir yöntem kullanılmaktadır. Çünkü Just for Speaking için dilbilgisi bir amaç değil araçtır; asıl amaç iletişimdir. Bir yandan günlük hayatlarınızda en çok kullanacağınız yapılar öğretilirken, diğer yandan da düşüncelerinizi rahatça ifade edebileceğiniz özgür konuşma alanı oluşturulur. Okuma ve dinleme aktiviteleriyle kelime öğreniminizi hızlandırmak akıcılığınızı artırırken, konuşma ve yazma aktiviteleri de cümlelerinizin doğruluğunu sağlayacaktır.