- JFS -

Just For Business
0 (533) 631-81-00
info@justforspeaking.com

Just For Speaking

Just For Business

İş yerlerinde iletişim yeteneklerini geliştirmek isteyen ve Genel İş İngilizcesi ya da mesleğine yönelik eğitim almak isteyen öğrencilerimiz için Just for Business gruplarımızı tavsiye ederiz. Özellikle,

  • yabancı müdürlerinizle, iş arkadaşlarınızla, iş ortaklarınızla, tedarikçilerinizle ya da müşterilerinizle iletişim kurmakta zorlanıyorsanız,
  • İngilizce, şirketinizde yükselmenize ya da başka iş imkanları oluşturmanızda engel teşkil ediyorsa,
  • yurt dışına eğitimlere, fuarlara ya da seminerlere gidiyorsanız,
  • toplantılarınız, telekonferanslarınız ya da projeleriniz İngilizce yürütülüyorsa,
  • yabancı müşteri, ortak ya da tedarikçilerinizle iletişim kurarken çevirmen desteğine ihtiyaç duyuyorsanız,
  • İngilizce sunumlar yapmanız ve ardından sorulara cevap vermeniz bekleniyorsa,
  • telefon görüşmelerinizi veya yazışmalarınızı İngilizce yapmanız bekleniyorsa,
  • mesleğinize yönelik İngilizce yazılmış dökümanlarınızı anlamakta güçlük çekiyorsanız,
  • mesleğinize özgü teknik terminolojiye hakim değilseniz,

 

Sınıflarımız en fazla 3 kişilik olup, eğitimimiz genel ve iş dünyasını yakından ilgilendiren konular üzerine odaklanmaktadır. Derslerimiz ağırlıklı olarak konuşma pratiği, resmi yazışmalar, telefon görüşmeleri, mülakata katılma ve sunum yapma becerilerini kapsamaktadır. Derslerimizin içeriğini ise satış ve pazarlama, üretim, kalite, finans, muhasebe, ürün geliştirme, araştırma-geliştirme, insan kaynakları, lojistik gibi departmanlara yönelik konular oluşmaktadır. 

 

Her bir dersinizin öncesinde öğrencilerimize, derste odaklanacağınız konu üzerine bir okuma parçası gönderilir. Böylece, öğrencilerimizin bir ön çalışma yapması beklenir. Dersin ilk bölümünde, okuma parçasından seçilen ve öğrencilerimizin o konuyla ilgili olarak kesinlikle bilmesi gereken kelimelerle tabu ve hikaye anlatma oyunları oynanır. Buradaki amaç, hedef kelimelerin eğlenceli ve yaratıcı bir şekilde öğrencilerimiz tarafından sözel bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. İkinci bölümde, öğrencilerimizin ders öncesinde hazırlandıkları metinleri sınıfta sözel olarak özetlemeleri ve öğretmenlerinin genel bilgiler ve detay içeren sorularını yanıtlamaları istenmektedir. Yine bu bölümde, öğrencilerin bahsi geçen konuları kendi işyerlerine, iş hayatlarına ve deneyimlerine bağlamaları istenir ve bunun üzerine tartışma, canlandırma ve sunumlar yapılır. Dersin son bölümünde ise, aynı konuyla ilgili bir dinleme aktivitesi yapılarak süreç tekrarlanır. Böylece öğrencilerimiz, dersin neredeyse tamamında etkin bir rol oynayarak konuşma pratiklerini geliştirirler. Dersin sonunda, her öğrencimize konuyla ilgili rapor ya da email gibi bir yazma ödevi verilir ve gönderilen ödevler eğitmenlerimiz tarafından kontrol edilir.