- JFS -

Yazma
0 (533) 631-81-00
info@justforspeaking.com

Just For Speaking

Yazma

İş mailleri ya da kompozisyon gibi yazma faaliyetlerinde kendinizi istediğiniz gibi ifade edemiyor musunuz?

Ülkemizdeki eğitim sistemimizin sınav odaklı olması nedeniyle, İngilizce dersleri de dahil olmak üzere tüm derslerimizde başarının tek ölçütü testlerde kaç doğru yaptığımız olmuştur. Bu nedenle tüm öğrenim hayatımız boyunca kendimizi çoktan seçmeli, eşleştirmeceli, boşluk doldurmacalı, vb. soru tipleriyle mücadele içinde bulmaktayız. Bırakın yabancı bir dili, kendi ana dilimizde bile düşüncelerimizi yazılı ve sözlü bir şekilde ifade etmekte zorlanmaktayız. Söz konusu İngilizce eğitimi olduğunda, alıcı olduğumuz yetenekler olan okuma ve dinlemeye ağırlık verirken, üretken olduğumuz yeteneklerde, yani konuşma ve yazmada, düşüncelerimizi aktarmakta zorlanmaktayız. Sonuç olarak, elimize bir metin geçtiğinde, içerisindeki dilbilgisi yapılarını ve kelimeleri anlamakta sorun yaşamazken, aynı yapı ve kelimeleri konuşma ve yazmaya aktaramamaktayız. Konuşmalarımız ve yazma aktivitelerimiz sürekli doğru kelime ya da dilbilgisi yapısını bulma çabasıyla bölünmekte, bu da hem akıcılığa hem de doğruluğa zarar vermektedir.

 

Just for Speaking, alıcı olduğumuz yeteneklerle üretken olduğumuz yetenekler arasında ideal bir denge kurmaktadır. Derslerinizden önce okuma parçalarıyla dilbilgisi ve kelime aktivitelerine maruz kalır, derste konuşma ve dinleme aktivitelerine odaklanır ve her dersinizin sonunda bir yazma ödevi alırsınız. Yazma ödevlerimiz, öğrencilerimizin seviye ve hedeflerine göre çeşitlilik gösterebilmektedir. Örneğin, alt düzeyler için kendinizi ya da yaşadığınız çevreyi anlattığınız bir paragraf, orta düzeyler için izlediğiniz bir dizi bölümünün özeti, ileri gruplar için IELTS-TOEFL düzeyinde bir kompozisyon ya da İş İngilizcesi için bir iş yazışması olabilir. Yazma aktivitelerinin birden fazla yararı vardır. İlk olarak, nihai hedefimiz olan konuşma yeteneğinin temel iki unsurundan biri olan doğruluğu artıracaktır. Böylece, hem hızlı hem de mümkün olduğunca doğru cümleler kurmanız sağlanacaktır. İkinci olarak, yine konuşma etkinliğinin vazgeçilmez bir parçası olan fikir üretme, geliştirme ve destekleme yeteneklerinizi artıracaktır. Son olarak, gün içerisinde öğrenmiş olduğunuz kelimeleri bir kez de yazma etkinliğinde kullanarak tekrar etmeniz sağlanacaktır.