- JFS -

Maksimum 3 Kişilik Sınıflarda Pratik Eğitim
0 (533) 631-81-00
info@justforspeaking.com

Just For Speaking

Maksimum 3 Kişilik Sınıflarda Pratik Eğitim

Ortaokul, lise ve üniversitede 30-40’ar kişilik sınıflarda aldığımız İngilizce eğitimi sonrasında, özel kurslarda sınıf mevcudu 10-15 kişiye düştüğünde, bu sayının eğitim için uygun olduğunu düşünmekteyiz. Fakat bu sınıflarda konu anlatımları uzamakta ve öğrenci başına düşen toplam süre günde 4-5 dakikayı geçmemektedir. Bu süre içinde öğrencinin bir dili öğrenmesi, özellikle de aktif bir şekilde konuşması asla beklenemez. Ayrıca, kalabalık sınıflarda, öğrenci kafasına takılan soruları rahatlıkla soramamaktadır. Sınıf mevcudunun fazla olması sadece öğretim kalitesini düşürmekle kalmaz aynı zamanda öğretmen-öğrenci arasındaki iletişimi de olanaksızlaştırır. Öğretmenin sorumlu olduğu öğrenci sayısı arttıkça, öğrenci gelişiminin takibi zorlaşır ve öğrencilerin bireysel hedefleri göz ardı edilir.

 

Just for Speaking programı, adından da anlaşılacağı gibi, size ağırlıklı olarak konuşma İngilizce’sini 2-3 kişilik gruplarda ya da özel sınıflarda sunmaktadır. Dinleme, okuma, yazma ve kelime bilgisi gibi iletişimin tüm yeteneklerinin de geliştirildiği 3 ya da 4 derslik toplam sürenin neredeyse tamamını aktif bir şekilde konuşarak geçirirsiniz. Klasik eğitim anlayışımızın aksine bir dil sadece yazarak ve okuyarak değil, ağırlıklı olarak dinleyerek ve konuşarak öğrenilir.

 

Just for Speaking size dili teoriden çıkarıp pratiğe aktarmanız için en uygun koşulları sağlamaktadır. Ayrıca sorumlu oldukları öğrenci sayısı az olan öğretmenlerimiz sizlerle yakından ilgilenip, hedeflerinize ulaşmanız için sizi en iyi şekilde yönlendirmektedir.