- JFS -

Okuma
0 (533) 631-81-00
info@justforspeaking.com

Just For Speaking

Okuma

Okuduğunuzu anlayabiliyor ama konuşamıyor musunuz?

10 yılı bulan klasik eğitim sistemimizde sınıf mevcuduna ve dilbilgisi ağırlıklı bir eğitim metodunun benimsenmesine bağlı olarak okuma, yazma, test çözme, boşluk doldurmaca, eşleştirme gibi yeteneklerimizi geliştirmemize rağmen, dinleme ve konuşma hep geri planda kalmıştır. Herhangi bir yerde gördüğümüzde rahatlıkla anlayabildiğimiz cümleleri İngilizce anlatmamız istendiğinde genellikle sorun yaşamaktayız. Bu da eğitim sistemimizde pratik bilgiye ayrılan sürenin yetersizliğinin bir sonucudur. Bu sistemde alıcı konumunda olduğumuz dinleme ve okuma yeteneklerimizi geliştirirken, üretici konumunda olduğumuz konuşma ve yazma becerilerimizi arka planda tutar.

 

Just for Speaking’in maksimum 3 kişilik sınıflarında kurumumuza her geldiğiniz gün alacağınız toplam eğitim süresinin neredeyse tamamını öğretmenlerimizle birlikte seçtiğiniz konular üzerinde konuşarak değerlendirirsiniz. Ama bu, diğer yeteneklerin göz ardı edileceği anlamına gelmemektedir. Dersinizin öncesinde okuma, dersin sonrasında yazma, ders sırasında da kelime, dilbilgisi, konuşma ve dinleme etkinliklerini kapsamaktadır. Grup eğitimlerinde konuşma konularımız sınıftaki tüm öğrenciler tarafından ortak bir şekilde seçilmektedir. Konuşma konusunun önceden belirlenmesinin birçok avantajı vardır. İlk olarak, konuşma konularının rastgele seçilmesi engellenerek, öğrencilerin ilgi alanlarına ve hedeflerine uygun pratik konuşmalar yapması sağlanacaktır. Bu, Just for Speaking derslerini genel konuşma kulüplerinden ayıran temel unsurlardan biridir. Ayrıca, konuşma dersinizden önce o konu hakkında bir metin okumanız, hem kelime dağarcığınızı geliştirecek hem de beyin fırtınası yapmanızı tetikleyerek dersteki yaratıcılığınızı artıracaktır. Böylece sınıfta metni kolayca özetleyip üzerine daha rahat tartışmalar yapmanız sağlanacaktır.