- JFS -

Kelime
0 (533) 631-81-00
info@justforspeaking.com

Just For Speaking

Kelime

Bir türlü kelime öğrenemiyor musunuz?

Tüm İngilizce eğitimimiz boyunca çok güvenilir kaynakları kullanmamıza rağmen, kelime bilgisi bakımından belirli bir seviyenin ilerisine geçememekteyiz. Bunun sebebi ülkemizdeki eğitim sistemindeki metodolojik sorunların yanı sıra kitaplardaki konuların çok genel konular olmasıdır. Aşağı yukarı tüm kitaplardaki genel konular tanışma, müzik, sinema, spor, sağlık, yol tarifi boş vakit etkinlikleri gibi herkesin fikir üretebileceği konulardır. Ama bu kitaplarda iş mülakatı, özgeçmiş sunma, ürün pazarlama, konferansa katılma, siyaset, global sorunlar, banka işlemleri, gazete haberleri, gibi günlük hayatımızda önemli bir rol oynayan birçok profesyonel ve akademik konu yer almamaktadır. Bu nedenle çok genel konular dışında, profesyonel ve akademik hayatlarımız için gerekli olan kelime bilgisinden yoksun kalmaktayız. Orta ve ileri düzeyde olan bu kelimeleri de içinde kullanıldıkları bağlamlardan ayırarak uzun listeler halinde ezberlemeye çalışmaktayız.

 

Just for Speaking programı, gündelik hayatınızın yanında, profesyonel ve akademik hayatınıza yönelik kelimeleri de pratik bir şekilde öğrenmeniz için en uygun ortamı sunmaktadır. Her dersten önce, öğrencinin hedef, ilgi, altyapı ve seviyesine göre seçilen okuma parçaları öğrenciye gönderilecek ve öğrenci bu metinlerdeki kelimelerle bir ön çalışma yapacaktır. Derse hazırlıklı gelen öğrenci, eğitmeni tarafından okuma parçasından seçilen kelimeleri içeren oyunlar ile sözel bir şekilde tekrar etme fırsatı bulacaktır. Bu oyunların amacı hem dersi daha aktif ve eğlenceli kılmak hem de öğrencilere herhangi bir kelimeyi bilemediğinde ya da hatırlayamadığında, konuşmasını bölmek yerine, o kelimeyi alternatif yollarla nasıl ifade edebileceğini öğretmektir. Dersin devamında ise ilk olarak metinleri ve dinleme parçalarını özetleyerek, sonra da tartışma içerisinde kelimeleri sözlü olarak tekrar etmeye devam edecektir. Dersin sonunda ise öğrencinin derste konuşulan konu hakkında bir kompozisyon yazması istenecektir. Böylece aynı kelimeler okunarak, konuşularak, dinlenerek ve yazılarak defalarca tekrar edilecektir. Böylelikle öğrencinin kelimeleri ezberlemesi engellenecek, onları belirli bağlamlarda kullanmaları sağlanacaktır. Dilbilimcilerin ısrarla vurguladığı gibi, bağlamlarından koparılmış tikel kelime listeleriyle değil, farklı cümleler içinde kazandıkları anlamlarıyla kelimeleri öğreneceksiniz.